1023 fra dobbelt a


Gennem flere år har billedkunstneren Thomas Dausell jævnligt været i Aalborg for at portrættere forskellige mennesker, som han møder på gaden i byens centrum. Det er blevet til over tusind tegnede portrætter, som vi nu bringer sammen i en omfattende totalinstallation, der demokratisk, bogstaveligt og konceptuelt sætter ansigt på byen og dens borgere.

Med 1023 FRA DOBBELT A vil over 1% af Aalborgs borgere således kunne møde deres eget portræt i Kunsthal NORD, og chancen for at få øje på portrættet af en ven eller et familiemedlem er langt større. Finder man sig selv blandt de udvalgte kan man måske på en og samme tid både føle sig som særligt individ og som del af en unik samtidig sammenhæng.

SoMe – SeeMe
I vores evige selvfremstilling og jagt på individuel identitet er portrætter og selvportrætter mere end nogensinde blevet en helt almindelig del af vores hverdag. På blot få sekunder kan man tage en selfie eller et foto af sine venner og derefter distribuere det på al verdens sociale medier. Portrættet, og ikke mindst dets kvalitet og betydning, er under hastig forandring.

Kunsthistorisk har portrættet haft mange forskellige udformninger, men fra tro, konge og fædreland kender vi især det repræsentative portræt og fra samtidskunsten det personlige og mere intime portræt, der udtrykker en søgen efter identitet, en indre splittelse eller frustration fra kunstnerens side.

Den kollektive masse
De over tusind portrætter fra Aalborg vil hverken være dybt personlige eller repræsentative, men derimod nøgterne snaphots af et givent ansigt på et givent tidspunkt. Alle portrætter er blevet udført med sort tusch og pen på en hvid baggrund. De er uden velkendte symboler, der omhandler køn, titler og status, der traditionelt knytter sig til portrættet - både i kunsthistorien og på de sociale medier.

Kernen i det kunstneriske projekt er at finde, forene og samle de mange mennesker, der er en del af byen, men som vi ikke altid lægger mærke til. Thomas Dausell skaber snarere et arkivbillede af massen end af den enkelte. Det konkrete er kollektivt, og det specifikke er noget, der vedrører os alle.

Slående lighed
Til trods for en fælles reference, træder de karakteristiske træk ved hvert enkelt person dog tilsyneladende tydeligt frem. Men selv om man kan synes, at ligheden ofte er slående, ligner portrætterne ikke nødvendigvis, den man er, eller den person man gerne vil fremstå som.

Det er den unge arkitekt Ida Elise Bryldt, der har designet udstillingsarkitekturen til 1023 FRA DOBBELT A. Publikum bliver præsenteret for forskellige iscenesættelser og vil møde de tegnede medborgere horisontalt, vertikalt og en face. Med spejle mellem de mange portrætter er man i hvert fald

Udstillinge kunne ses i perioden 4. november -22. december 2017, Kunsthal Nord, Aalborg

se alle 1023 portrætter hergå til kunsthal nords hjemmeside