THOMAS DAUSELL

about   contact    projects   KØB ET VÆRK
 

•Silvered - a project about my father (2018)
•My instagram followers project (2016)
•1023 fra aa (2017)
•HOME (2021)
•Det er mig der går i hendes fodspor (2021/22)  
•ZONER, Kunsten Museum of Modern Art Aalborg (2018-2020)
•HOLON (2023)  
•I SAMME BÅD (2023)
•LEMVIG PAINTING (2023)                         
                                         
                       
                


Det er mig, der går i hendes fodspor


Odder Museum 2021/22


Dette er et kunstprojekt, hvor tres gymnasieelever fra Odder Gymnasium fabulerer over, hvordan det var at være Randlev Kvinden i vikingetiden. Værket tager afsæt i et samarbejde mellem Thomas Dausell og to 2.g klasser fra Odder Gymnasium.

En af ideerne med projektet er at sætte fokus på vores måde at konstruere historiske begivenheder. Hvordan er vi naturligt farvet af de store fortællinger og overleveringer, der gør det umuligt at se og vide, hvad der præcist skete dengang Randlev Kvinden levede? Vores billeder af vikingetiden er utvivlsomt farvet af fortællingen derom, og de mennesker, der levede dengang, er blevet til symboler for tiden, de levede i, snarere end til de individer, de nu engang var.

Eleverne har skrevet et essay, et digt eller en anden form for fri prosa. De har forholdt sig til The GAP-instinct, et ud af 9 instinkter, vi mennesker besidder, ifølge læge og forsker Hans Rosling, som han beskriver i sin bog, Factfullness. Et naturligt instinkt, der træder i kraft, når vi forholder os til noget, der ligger os fjernt, og dermed gør en given afstand endnu større. Den opstår blandt andet, når vi skal sammenligne vores samtid med vikingetiden. Gennem en jeg-fortælling har eleverne forsøgt at sætte sig i Randlev Kvindens sted og fabuleret over, hvad hun tænkte, og hvordan hun levede, hendes følelser og personlige problemer. Havde hun mon nogle af de samme udfordringer som i dag? Hvordan var hendes hverdag, kærlighedsliv og andre personlige relationer, og dermed bevidst prøve at fjerne det instinktive gab, der naturligt opstår.

Udvalgte tekster indgår i værkerne.

Værket hænger fra sommer 2022 permanent på Odder Gymnasium.

                                    
Mark