I SAMME BÅD


Beboere på Sølund laver kunstprojekt

Kunstprojektet I SAMME BÅD har som formål at give mennesker med vidtgående og varige funktionsnedsættelser mulighed for at skabe kunst på lige fod med andre borgere. Med fokus på begrebet neurodiversitet vil projektet forene forskellige tilgange til verden og bruge kunstens rum til at skabe et arbejdsfællesskab mellem neurodivergente beboere i Landsbyen Sølund, billedkunstnere og pædagoger. Gennem kreative processer og æstetisk erfaring ønsker projektet at undersøge billedkunstens betydning for fællesskaber mellem neurodivergente og neurotypiske personer i samfundet. Er det muligt at skabe større forståelse og empati for hinandens syn på verden gennem billedkunstneriske metoder og hvordan kan vi bruge denne erfaring til at nærme os hinanden? Thomas Dausell, der står bag projektet, blev inspireret af Project Art Works i England og fik lyst til at afprøve nogle af metoderne i sin undervisning. Han hjælper og motiverer beboerne i gruppen og går meget op i at det er den enkeltes syn på verden, der træder frem i kunstværket. Thomas Dausell arbejder med tekniske tegne- og malemetoder og fokuserer på borgernes evne til at fordybe sig i en kunstnerisk proces. Nærvær, tillid og opmuntring er derfor helt centralt for projektet, fortæller han:  “De kan mærke glæde og stolthed, ligesom vi andre kan, men de kan ikke altid udtrykke det. Projektet er ikke skabt fordi borgerne i gruppen har funktionsnedsættelser, det er skabt fordi de er mennesker, og derfor skal de have de samme muligheder som andre”.

Projektet tiltalte Anna Christensen, som er pædagog i aktivitetstilbud i Landsbyen Sølund, fordi hun er nysgerrig på, hvilken betydning det kan få for borgernes trivsel og livsglæde. De sidste 3 måneder har gruppen arbejdet sammen om at skabe et rum, hvor beboerne har haft mulighed for at udtrykke sig individuelt og arbejde med egne malerier og tegninger.
Anna Christensen fortæller: ”Vi glæder os rigtig meget til at vise vores værker frem. Det er så vigtigt for denne her gruppe af mennesker, at de har følelsen og oplevelsen af, at man kan være nogen og at man kan noget. Jeg oplever, at projektet har givet beboerne glæde og følelsen af, at de bliver set og taget alvorligt. Derudover har vi skabt værkerne ved at sidde omkring bordet sammen. Det tror jeg også har givet følelsen af fællesskab. Det er også rigtig vigtigt!”.

Kunstprojektet blev udstillet på Skanderborg Bibliotek og kan ses på Skanderborg Kommune til og med 2023. 

I samme båd består af: Erik Jensen, Solvejg Winter, Nikita Josefine Hansen, Irene Maria van Kooten Niekerk, Anna Malgorzata Kostrzanowska og Thomas Dausell

Foto: Jakob Krogh og Malene Lundgren
                                Fernisring på Skanderborg Bibliotek 2023
Værker 2023